Home

Trebonianus Gallus

Caius Vibius Trebonianus Gallus was door zijn voorganger Decius in 250 tot gouverneur van Moesia Superior benoemd en werd zo nauw betrokken bij de oorlog op de Balkan. Na de dood van Decius en zijn zoon Herennius werd hij door de troepen rond juni 251 tot keizer uitgeroepen. Op zijn naam verschenen nog munten met het jaar XII er op vermeld die geslagen moeten zijn in de periode juni/juli 251. Daarna zijn voor hem en zijn zoon Volusianus munten geslagen met het jaar XIII (juli 251 - juli 252). Gallus adopteerde Hostilianus, de jongste zoon van Decius en stelde deze aan als medekeizer en benoemde zijn eigen zoon Volusianus, uit zijn huwelijk met Afinia Gemina Baebiana, tot Caesar. Om snel naar Rome te kunnen vertrekken sloot hij een snelle vrede met de Gothen en beloofde hen grote sommen geld als zij hun plundertochten zouden staken. Het militaire opperbevel moet na zijn vertrek aan Aemilius Aemilianus zijn toevertrouwd. Toen Gallus in Rome arriveerde bleek de stad in de ban van de pest. Ook de jonge mede Augustus Hostilianus viel hier aan ten prooi waarna Gallus zijn eigen zoon Volusianus rond augustus 251 reeds medekeizer maakte. Eind 252 of begin 253 vielen de Perzen de provincie Syria binnen en wisten de hoofdstad Antiochia in te nemen. Gallus had wel versterkingen naar het oosten gestuurd maar was niet bij machte adequaat tegen de perzen op te treden. In deze verwarrende tijd wist een lokale heerser uit Emesa met de naam Uranius Antoninus enige macht naar zich toe te trekken en liet ook munten slaan op zijn naam. Op de Balkan bleven de Gothen niet rustig en ondernamen plundertochten waartegen Aemilianus zich uiteindelijk met succes begon te verzetten. Hij raakte in gevecht met de Gothen en wist een overwinning te behalen en trok zelfs een stuk vijandelijk gebied in. Hij werd na deze prestatie door de troepen onmiddellijk tot keizer uitgeroepen. Gallus en zijn zoon Volusianus trokken tegen hem op maar werden rond juni/juli 253, tijdens de eerste schermutselingen met troepen van Aemilianus, door hun eigen soldaten vermoord die vervolgens overliepen naar de zijde van Aemilianus.

De munten van Trebonianus Gallus uit Viminacium


Geslagen denominaties: sestertius

De sestertii hebben een portret met een lauwerkrans.

Voorkomende jaarcijfers:

XII, gebruikt van juni/juli 251 t/m juli 251.
XIII, gebruikt van juli 251 t/m juli 252.
XIV, gebruikt van juli 252 t/m december 252 of januari 253.

Voorkomende tekstvarianten op de voorzijde:

A: IMP C VIBIO TREBON GALLO AVG
B: IMP C C VIB TREB GALLVS AVG
C: IMP C C VIB TRIB GALLV AVG
D: IMP C GALLVS P FELIX AVG
E: IMP C GAILVS P FELIX AVG
F: IMP C C VIB TRIB GALLVS AVG

Voorkomende tekstvarianten op de keerzijde:

a: PMSC - OLVIM
b: PMS - COLVII
c: PMSC - OLVIII
d: PMS - COLVIM


AN XII

Sestertius ANNO XII - 250/251 - Pick 160 - Martin 5.01.2 - Varbanov 203
Particuliere collectie

Gewicht: 11,60 gram
Diameter: 26,8 mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar met een opvallend versierd bandmotief, gedragen over de schouders.

Tekst: (A:) IMP C VIBIO TREBON GALLO AVG (IMPERATOR CAIVS VIBIO TREBONIANO GALLO AVGVSTVS) - Veldheer Caius Vibio Treboniano Gallo Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XII (ANNO XII) - jaar 12 (250/251).

Opmerking: Sestertius waarbij Gallus een mantel met een opvallend bandmotief over de schouders heeft.

Sestertius ANNO XII - 250/251 - Pick 160 var. - Martin 5.01.1 - Varbanov 203
Collectie Scottatlaw op
Tantalus coin registry

Gewicht: 12,43 gram
Diameter: 26 mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar, gedragen over de schouders.

Tekst: (A:) IMP C VIBIO TREBON GALLO AVG (IMPERATOR CAIVS VIBIO TREBONIANO GALLO AVGVSTVS) - Veldheer Caius Vibio Treboniano Gallo Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XII (ANNO XII) - jaar 12 (250/251).

Opmerking: Sestertius gelijkend op de voorgaande maar iets ander portret van Gallus en een andere vorm van de mantel.

HomeAN XIII

As(?) ANNO XIII - 251/252 - Pick - Martin 5.14.1 - Varbanov
Copyright Classical Numismatic Group

Gewicht: 3,51 gram
Diameter: 18 mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over de schouders.

Tekst: (D:) IMP C GALLVS P FELIX AVG (IMPERATOR CAIVS GALLVS PIVS FELIX AVGVSTVS) - Veldheer Caius Gallus, plichtsgetrouw en zegebrengend Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XIII (ANNO XIII) - jaar 13 (251/252).

Opmerking: Klein en licht exemplaar uit waarschijnlijk het einde van jaar XIII. Mogelijk is deze munt een as.

Sestertius ANNO XIII - 251/252 - Pick 161 - Martin 5.08.2 - Varbanov - (Verg. 204)
Collectie Scottatlaw op
Tantalus coin registry

Gewicht: 10,61 gram
Diameter: 27 mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, buste is van het zogenaamde naakte type met alleen een deel van een paludamentum (mantel) zichtbaar op de meest verre schouder.

Tekst: (A:) IMP C VIBIO TREBON GALLO AVG (IMPERATOR CAIVS VIBIO TREBONIANO GALLO AVGVSTVS) - Veldheer Caius Vibio Treboniano Gallo Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XIII (ANNO XIII) - jaar 13 (251/252).

Opmerking: Sestertius gelijkend op de voorgaande typen uit het jaar 12 maar de buste is nu de zogenaamde naakte buste met de mantel alleen zichtbaar over de meest verre schouder. Op de keerzijde worden de Romeinse cijfers I in het jaartal naar rechts steeds kleiner en lopen wat omhoog.

Sestertius ANNO XIII - 251/252 - Pick 163 - Martin 5.10.4 - Varbanov 205
Collectie

Gewicht: ? gram
Diameter: ? mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over de schouders.

Tekst: (B:) IMP C C VIB TREB GALLVS AVG (IMPERATOR CAESAR CAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS AVGVSTVS) - Veldheer Caius Vibius Trebonianus Gallus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XIII (ANNO XIII) - jaar 13 (251/252).

Opmerking: Opvolger van het vorige type. Ander omschrift met op dit exemplaar het correcte TREB van TREBONIANUS in tegenstelling tot het volgende exemplaar. Op de keerzijde worden ook hier de Romeinse cijfers I in het jaartal naar rechts steeds kleiner.

Sestertius ANNO XIII - 251/252 - Pick 164 - Martin 5.10.10 - Varbanov - (Verg. 206)
Copyright Classical Numismatic Group

Gewicht: 11,46 gram
Diameter: 26 mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over de schouders.

Tekst: (F:) IMP C C VIB TRIB GALLVS AVG (IMPERATOR CAESAR CAIVS VIBIVS TRIBONIANVS GALLVS AVGVSTVS) - Veldheer Caius Vibius Tribonianus Gallus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XIII (ANNO XIII) - jaar 13 (251/252).

Opmerking: Ander portret van Gallus en het omschrift op de voorzijde heeft hier TRIB GALLVS.

Sestertius ANNO XIII - 251/252 - Pick 164 - Martin 5.10.12 - Varbanov - (Verg. 206)
Copyright Classical Numismatic Group

Gewicht: 12,92 gram
Diameter: 28 mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over de schouders.

Tekst: (C:) IMP C C VIB TRIB GALLV AVG (IMPERATOR CAESAR CAIVS VIBIVS TRIBONIANVS GALLVS AVGVSTVS) - Veldheer Caius Vibius Trebonianus Gallus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XIII (ANNO XIII) - jaar 13 (251/252).

Opmerking: Portret van Gallus gelijkend op het vorige type maar het omschrift op de voorzijde heeft hier TRIB GALLV zonder S. Op de keerzijde zijn de Romeinse cijfers I in het jaartal van gelijke afmeting.

Sestertius ANNO XIII - 251/252 - Pick 165 - Martin 5.12.1 - Varbanov 207
Collectie Colocoinex op
Tantalus coin registry

Gewicht: ? gram
Diameter: ? mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over de schouders.

Tekst: (D:) IMP C GALLVS P FELIX AVG (IMPERATOR CAIVS GALLVS PIVS FELIX AVGVSTVS) - Veldheer Caius Gallus, plichtsgetrouw en zegebrengend Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XIII (ANNO XIII) - jaar 13 (251/252).

Opmerking: Keerzijde tekst is PMSC - OLVIM en eindigt correct met VIM.

Sestertius ANNO XIII - 251/252 - Pick 165 var. - Martin 5.12.11 - Varbanov 207
Collectie Scottatlaw op
Tantalus coin registry

Gewicht: 11,20 gram
Diameter: 28 mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over de schouders.

Tekst: (D:) IMP C GALLVS P FELIX AVG (IMPERATOR CAIVS GALLVS PIVS FELIX AVGVSTVS) - Veldheer Caius Gallus, plichtsgetrouw en zegebrengend Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (b:) PMS - COLVII (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XIII (ANNO XIII) - jaar 13 (251/252).

Opmerking: De keerzijde tekst is hier PMS - COLVII, de verplaatsing van de letter C naar de rechterzijde heeft gezorgd voor plaatsgebrek voor een correcte letter M.

Sestertius ANNO XIII - 251/252 - Pick 165 var. - Martin 5.12 var. - Varbanov - (Verg. 207)
Collectie Scottatlaw op
Tantalus coin registry

Gewicht: 10,30 gram
Diameter: 27 mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over de schouders.

Tekst: (E:) IMP C GAILVS P FELIX AVG (IMPERATOR CAIVS GAILVS PIVS FELIX AVGVSTVS) - Veldheer Caius Gallus, plichtsgetrouw en zegebrengend Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (a:) PMSC - OLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XIII (ANNO XIII) - jaar 13 (251/252).

Opmerking: De keerzijde tekst is hier foutief GAILVS ipv GALLVS. Kleine letters AN en cijfers XIII onder de afsnede op de keerzijde.

HomeAN XIV

Sestertius ANNO XIV - 252/253 - Pick 168 - Martin 5.20.1 - Varbanov 209
Particuliere collectie

Gewicht: 10,37 gram
Diameter: 27,11 mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over de schouders.

Tekst: (D:) IMP C GALLVS P FELIX AVG (IMPERATOR CAIVS GALLVS PIVS FELIX AVGVSTVS) - Veldheer Caius Gallus, plichtsgetrouw en zegebrengend Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (c:) PMSC - OLVIII (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XIV (ANNO XIV) - jaar 14 (252/253).

Opmerking: Waarschijnlijk vroege uitgave van het jaar XIV.

Sestertius ANNO XIV - 252/253 - Pick 168 - Martin 5.20.2 - Varbanov 209
Collectie Scottatlaw op
Tantalus coin registry

Gewicht: 9,46 gram
Diameter: 26 mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over de schouders.

Tekst: (D:) IMP C GALLVS P FELIX AVG (IMPERATOR CAIVS GALLVS PIVS FELIX AVGVSTVS) - Veldheer Caius Gallus, plichtsgetrouw en zegebrengend Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (c:) PMSC - OLVIII (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XIV (ANNO XIV) - jaar 14 (252/253).

Opmerking: Latere uitgave van het jaar XIV met vereenvoudigd portret van Gallus. De keerzijde tekst is hier PMSC - OLVIII.

Sestertius ANNO XIV - 252/253 - Pick 168 - Martin 5.20.9 - Varbanov 209
Particuliere collectie

Gewicht: 9,50 gram
Diameter: 27,21 mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over de schouders.

Tekst: (D:) IMP C GALLVS P FELIX AVG (IMPERATOR CAIVS GALLVS PIVS FELIX AVGVSTVS) - Veldheer Caius Gallus, plichtsgetrouw en zegebrengend Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Moesia) naar links gewend, zij houd haar rechterhand boven een stier en haar linkerhand boven een leeuw.

Tekst: (d:) PMS - COLVIM (PROVINCIA MOESIA SVPERIOR COLONIA VIMINACIVM) - Provincie Moesia superior kolonie Viminacium.

Afsnede: AN XIV (ANNO XIV) - jaar 14 (252/253).

Opmerking: Latere uitgave van het jaar XIV met vereenvoudigd portret van Gallus. De onderbreking in de keerzijde tekst is hier anders namelijk PMS - COLVIM.

Home