Home

Trebonianus Gallus

Trebonianus Gallus kwam aan het bewind nadat Taianus Decius en zijn zoon Herennius Etruscus waren omgekomen in de slag tegen de Gothen bij Abritus. Hoe dit precies is gebeurd is niet bekend maar er doen globaal twee versies de ronde. Gallus zou Decius hebben verraden en hem met behulp van de Gothen in de val hebben gelokt waarna hij de macht over nam. Een andere versie is dat Gallus na de slag wist te redden wat er te redden viel en daarom door de troepen tot keizer werd uitgeroepen. Gallus wilde zo snel mogelijk naar Rome om zijn positie te laten legaliseren door de senaat. Er werd een snelle vrede gekocht met de Gothen die niet naar tevredenheid moet zijn geweest van de legioenen in vooral Dacia. Hier zijn bijvoorbeeld alleen munten geslagen voor hem in het jaar V. Munten op zijn naam voorzien van het jaar VI en VII zijn niet bekend. Te Viminacium zijn meer munten geslagen op zijn naam maar ook daar moet de ontevredenheid zijn gegroeid. Toen Aemilianus op de Balkan de macht greep moet hij de legioenen daar snel op zijn hand hebben gekregen. Zowel te Viminacium als in Dacia zijn munten geslagen op zijn naam.

De munten van Trebonianus Gallus uit Dacia

Geslagen denominatie: sestertius

De sestertii hebben een portret met een lauwerkrans.

Voorkomende jaarcijfers:

AN V, gebruikt van juni/juli 251 t/m juli 251.

Voorkomende tekstvarianten op de voorzijde:

A: IMP C VIBIO TREBON GALLO AVG
B: IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG

Voorkomende tekstvarianten op de keerzijde:

a: PROVI - N - CIA DACIA
b: PROVI - NCIA DACIA


AN V

Sestertius ANNO V - 250/251 - Pick 50 - Martin 5.53.1 - Varbanov 68
Particuliere collectie

Gewicht: 12,46 gram
Diameter: 26,33 mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over de schouders.

Tekst: (A:) IMP C VIBIO TREBON GALLO AVG (IMPERATOR CAIVS VIBIO TREBONIANO GALLO AVGVSTVS) - Veldheer Caius Vibio Treboniano Gallo Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met cijfer XIII en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard en een vexilum met het cijfer V.

Tekst: (a:) PROVI - N - CIA DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN V (ANNO V) - jaar 5 (250/251).

Sestertius ANNO V - 250/251 - Pick 51 - Martin 5.54 var. - Varbanov - (Verg. 62)
Particuliere collectie Christian

Gewicht: ? gram
Diameter: ? mm

Voorzijde:
Trebonianus Gallus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar, gedragen over de schouders.

Tekst: (B:) IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG (IMPERATOR CAESAR CAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS AVGVSTVS) - Veldheer Caesasr Caius Vibius Trebonianus Gallus Augustus.

Keerzijde: Vrouw, waarschijnlijk Pax of Dacia die hier Pax moet uitbeeelden, naar links gewend. In haar linkerarm draagt zij een scepter, in haar opgeheven rechterhand heeft zij een tak. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links.

Tekst: (b:) PROVI - NCIA DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN V (ANNO V) - jaar 5 (250/251).

Home