Home

Philippus II

Toen de aanmuntingen te Dacia begonnen was Philippus II nog Caesar. Op de munten voorzien van het jaar I en II wordt hij dan ook nog zo genoemd. Aangezien hij rond augustus 247 tot medekeizer (Augustus) werd benoemd moeten de exemplaren uit het jaar II met zijn titel als Caesar eind juli / begin augustus 247 zijn geslagen. Daarna moet de muntslag op zijn naam hebben stil gestaan want er bestaan geen munten van het jaar II van hem als Augustus. Pas sinds juli 248 zijn weer munten op zijn naam geslagen voorzien van het jaar III met zijn nieuwe titel als Augustus. Kijk voor meer informatie over Philippus II bij Viminacium.


De munten van Philippus II uit Dacia

Geslagen denominaties: as, dupondius en sestertius

De assen hebben een portret met een lauwerkrans terwijl de dupondii een portret hebben waarbij de keizer is getooid met een stralenkroon. Het verschil in gewicht tussen assen en dupondii is soms zeer klein. Waarschijnlijk kwam hun verschil in waarde vooral tot stand door de gebruikte materiaal soort. De sestertii op hun beurt zijn groter en zwaarder en hebben weer een portret met een lauwerkrans.

Voorkomende jaarcijfers:

AN I, gebruikt van juli 246 t/m juli 247.
AN II, gebruikt van juli 247 t/m juli 248.
AN III, gebruikt van juli 248 t/m juli 249.

Voorkomende tekstvarianten op de voorzijde:

A: M IVL PHILIPPVS CAES

Voorkomende tekstvarianten op de keerzijde:

a: PROV - INCIA DA - CIA
b: PROVINCIA DACIA
c: PROV - INCIA DACIAAN I

As ANNO I - 246/247 - Pick 28 - Martin 2.82.1 - Varbanov 29


Classical Numismatic Group

Gewicht: 3,65 gram
Diameter: ? mm


Voorzijde:
Philippus II naar rechts, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar.

Tekst: (A:) M IVL PHILIPPVS CAES (MARCVS IVLIVS PHILIPPVS CAESAR) - Marcus Iulius Philippus Caesar.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met DF (Dacia Felix) en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard.

Tekst: (b:) PROVINCIA DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN .I. (ANNO I) - jaar 1 (246/247).

Sestertius ANNO I - 246/247 - Pick 29 - Martin 2.83.3 - Varbanov 32

Classical Numismatic
Group

Gewicht: ? gram
Diameter: ? mm


Voorzijde:
Philippus II naar rechts, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar.

Tekst: (A:) M IVL PHILIPPVS CAES (MARCVS IVLIVS PHILIPPVS CAESAR) - Marcus Iulius Philippus Caesar.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met cijfer XIII en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard. Een vexilum met cijfer V is naast haar in de grond geplaatst.

Tekst: (a:) PROV - INCIA DA - CIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN .I. (ANNO I) - jaar 1 (246/247).

Opmerking: Bij dit type is goed te zien dat Dacia alleen het Dacische kromzwaard in haar handen heeft en het vexilum in de grond is geplaatst.

Sestertius ANNO I - 246/247 - Pick 27 - Martin 2.81.1 - Varbanov 28

Particuliere collectie

Gewicht: 14,95 gram
Diameter: 29 mm


Voorzijde:
Philippus II naar rechts, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar.

Tekst: (A:) M IVL PHILIPPVS CAES (MARCVS IVLIVS PHILIPPVS CAESAR) - Marcus Iulius Philippus Caesar.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met DF (Dacia Felix) en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard.

Tekst: (b:) PROVINCIA DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN .I. (ANNO I) - jaar 1 (246/247).

Sestertius ANNO I - 246/247 - Pick 29 var. - Martin 2.83 var. - Varbanov 32

Numismatik Lanz

Gewicht: 15,58 gram
Diameter: 29 mm


Voorzijde:
Philippus II naar rechts, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar.

Tekst: (A:) M IVL PHILIPPVS CAES (MARCVS IVLIVS PHILIPPVS CAESAR) - Marcus Iulius Philippus Caesar.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met cijfer XIII en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard. Een vexilum met cijfer V is naast haar in de grond geplaatst.

Tekst: (c:) PROV - INCIA DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN .I. (ANNO I) - jaar 1 (246/247).

Opmerking: Bij dit type is goed te zien dat Dacia het vexilum in haar rechter hand houdt samen met het Dacische kromzwaard.


Home