Home

Aemilius Aemilianus

Op naam van Trebonianus Gallus en zijn zoon Volusianus zijn alleen munten bekend met het jaar V. Martin vermeldt een sestertius op naam van Volusianus met het jaar VI maar de foto van dat exemplaar is onduidelijk. Munten op naam van Aemilianus zouden bekend zijn met het jaar VII maar ik ben tot nu geen exemplaren daar van tegen gekomen. De foto's in het boek van Martin op plaat 8 zijn ook niet duidelijk. Munten van Dacia op naam van Aemilianus met het jaar VIII komen redelijk veel voor. Zijn greep naar de macht moet de goedkeuring van de legioenen aldaar hebben gehad en er zal weer behoefte zijn geweest aan gemunt kleingeld in de provincie nadat Aemilianus met succes de plunderende barbaren had aangepakt.

De munten van Aemilianus uit Dacia

Geslagen denominatie: sestertius

De sestertii hebben een portret met een lauwerkrans.

Voorkomende jaarcijfers:

AN VIII, gebruikt van juli 253 t/m augustus/september 253.

Voorkomende tekstvarianten op de voorzijde:

A: IMP C M AEMIL AEMILIANVS AVG

Voorkomende tekstvarianten op de keerzijde:

a: PROVI - N - CIA DACIA
b: PROVI - N - CIA DACI


AN VIII

Sestertius ANNO VIII - 252/253 - Pick 57 - Martin 6.53.1 - Varbanov 77
Classical Numismatic Group

Gewicht: 8,06 gram
Diameter: 25 mm

Voorzijde:
Aemilianus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over de schouder.

Tekst: (A:) IMP C M AEMIL AEMILIANVS AVG (IMPERATOR CAESAR MARCVS AEMILIVS AEMILIANVS AVGVSTVS) - Veldheer, keizer Marcus Aemilius Aemilianus Augustus.

Keerzijde: Vrouw (Dacia) naar links gewend met Phrygische muts op het hoofd. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links. In haar linkerhand heeft zij een vexilum met het cijfer XIII vast en in haar rechterhand een Dacisch kromzwaard en een vexilum met het cijfer V.

Tekst: (a:) PROVI - N - CIA DACIA - Provincie Dacia.

Afsnede: AN VIII (ANNO VIII) - jaar 8 (252/253).

Sestertius ANNO VIII - 252/253 - Pick 58 - Martin 6.54 var. - Varbanov 76
Particuliere collectie

Gewicht: 11,92 gram
Diameter: 27 mm

Voorzijde:
Aemilianus naar rechts met lauwerkrans, deel van paludamentum (mantel) zichtbaar gedragen over de schouder.

Tekst: (A:) IMP C M AEMIL AEMILIANVS AVG (IMPERATOR MARCVS AEMILIVS AEMILIANVS AVGVSTVS) - Veldheer Marcus Aemilius Aemilianus Augustus.

Keerzijde: Vrouw, waarschijnlijk Pax of Dacia die hier Pax moet uitbeeelden, naar links gewend. In haar linkerarm draagt zij een scepter, in haar opgeheven rechterhand een tak. Links van haar een adelaar met gespreide vleugels en krans in de bek. Rechts een leeuw lopend naar links.

Tekst: (b:) PROVI - N - CIA DACI - Provincie Dacia.

Afsnede: AN VIII (ANNO VIII) - jaar 8 (252/253).

Home